All rights reserved SANDFOX OÜ 2023
SFT electric vehicle parts
siemens industrial solutions plc profinet S7
Redhat Partner
micro-focus
ibm partner
novell
suse linux
huawei partner

sandfox it solutions

 linux siemens hardware software solutions monitoring zabbix monitooring plc industrial

Successful estonian company 2023
Sandfox OÜ 2016
E-vehicle.eu electric motors kelly controllersE-vehicle.eu electric motors kelly controllers
Credit raport A 2019
All rights reserved SANDFOX OÜ 2019

SFT electric vehicle parts
siemens industrial solutions plc profinet S7
Redhat Partner
micro-focus
ibm partner
novell
suse linux
huawei partner
sandfox it solutions
 linux siemens hardware software solutions monitoring zabbix monitooring plc industrial
 linux siemens hardware software solutions monitoring zabbix monitooring plc industrial

Credit raport A 2020

Linux serverite hooldus haldus redhat andmehoidlad lahendused varundus võrgulahendused monitooring litsentsid

Võrgu, operatsioonisüsteemide, ressursside, rakenduste ja teenuste jälgimine.

RedHat, Novell, Micro Focus, Suse, IBM.

Monitooring zabbix eesti
Litsentsid Redhat Suse novell eesti
Teenused Lahendused Linux redhat haldus it services linux services administration

Ärikriitilised IT lahendused

Sandfox OÜ 2016

PLC , erilahendused , andmete kogumine , analüüs , visualiseerimine

E-vehicle.eu electric motors kelly controllersE-vehicle.eu electric motors kelly controllers
Tööstusautomaatika lahendused PLC siemens software development

Op-süsteemide paigaldus ja hooldus, võrgutestid, andmehoidlalahendused, intra-

ja ekstraneti lahendused, veebiserverite  loomine.

licensing siemens rhel redhat suse

Elektri Sõidukite ja Süsteemide Konversioonid

                   Erilahendused

Monitooring zabbix eesti
Litsentsid Redhat Suse novell eesti
Teenused Lahendused Linux redhat haldus it services linux services administration
Tööstusautomaatika lahendused PLC siemens software development
licensing siemens rhel redhat suse

Ärikriitilised IT lahendused

Op-süsteemide paigaldus ja

hooldus, võrgutestid,

andmehoidlalahendused, intra- ja

ekstraneti lahendused,

veebiserverite  loomine.

PLC , erilahendused , andmete

kogumine , analüüs ,

visualiseerimine

RedHat, Novell, Micro Focus, Suse,

IBM.

Võrgu, operatsioonisüsteemide,

ressursside, rakenduste ja

teenuste jälgimine.

Elektri Sõidukite ja Süsteemide

Konversioonid

Erilahendused

Credit raport A 2020