All rights reserved SANDFOX OÜ 2019

SFT electric vehicle parts
siemens industrial solutions plc profinet S7
Redhat Partner
micro-focus
ibm partner
novell
suse linux
huawei partner

sandfox it solutions

 linux siemens hardware software solutions monitoring zabbix monitooring plc industrial

Credit raport A 2020
Sandfox OÜ 2016
E-vehicle.eu electric motors kelly controllersE-vehicle.eu electric motors kelly controllers
Credit raport A 2019
All rights reserved SANDFOX OÜ 2019

SFT electric vehicle parts
siemens industrial solutions plc profinet S7
Redhat Partner
micro-focus
ibm partner
novell
suse linux
huawei partner
sandfox it solutions
 linux siemens hardware software solutions monitoring zabbix monitooring plc industrial
 linux siemens hardware software solutions monitoring zabbix monitooring plc industrial

Credit raport A 2020
Linux lahendused vastavalt vajadusele..
Serverite Hooldus , Haldus, Administreerimine

Monitoring systemsServerite liidestamine monitooringugaServerite liidestamine monitooringuga
Jõudlusprobleemide tuvastamineJõudlusprobleemide tuvastamine
OptimeerimineOptimeerimine
Serverite Hooldus , Haldus, AdministreerimineServerite Hooldus , Haldus, Administreerimine
Template - mallide loomine
Graafikud
Krüpto kanaliga zabbix proxy
Võrguseadmete monitooring
Serverite monitooring
Serverite Hooldus , Haldus, AdministreerimineServerite Hooldus , Haldus, Administreerimine
Teenuste monitooring
Serverite Hooldus , Haldus, AdministreerimineServerite Hooldus , Haldus, Administreerimine
Erilahenduste monitooring , chillerid , jahutusseadmed SNMP
Serverite Hooldus , Haldus, AdministreerimineServerite Hooldus , Haldus, Administreerimine
Tehnilised konsultatsioonid
Monitoorimine on vajalik pikaajalise tegevuse jälgimiseks ning võimaldab teha paremaid valikuid toetudes ajaloolistele andmetele. Varundatud andmeid on võimalik analüüsida ning teha statistikat või leida seoseid.
Raudvara / aplikatsioonide tervise ja jõudluse jälgimine


Kasutame põhiliselt Zabbix monitooringu lahendust.
TurvapaigadTurvapaigad
Serverite Hooldus , Haldus, AdministreerimineServerite Hooldus , Haldus, Administreerimine
Serverite Hooldus , Haldus, AdministreerimineServerite Hooldus , Haldus, Administreerimine
Serverite Hooldus , Haldus, AdministreerimineServerite Hooldus , Haldus, Administreerimine
Serverite Hooldus , Haldus, AdministreerimineServerite Hooldus , Haldus, Administreerimine
TurvapaigadTurvapaigad
OptimeerimineOptimeerimine
Jõudlusprobleemide tuvastamineJõudlusprobleemide tuvastamine
Serverite liidestamine monitooringugaServerite liidestamine monitooringuga
Võrguseadmete monitooring
Serverite monitooring
Teenuste monitooring
Tehnilised konsultatsioonid

Monitooringusüsteemid

Raudvara / aplikatsioonide tervise ja jõudluse jälgimine


Kasutame põhiliselt Zabbix monitooringu lahendust.
Monitoorimine on vajalik pikaajalise tegevuse jälgimiseks ning võimaldab teha paremaid valikuid toetudes ajaloolistele andmetele. Varundatud andmeid on võimalik analüüsida ning teha statistikat või leida seoseid.
Graafikud
Template - mallide loomine
Krüpto kanaliga zabbix proxy
Erilahenduste monitooring , chillerid , jahutusseadmed SNMP